YBAV28FX

BRAND : BURNDY®

BUR YBAV28FX 4/0FX-NEMA W/BRKAWY SLOT
YBAV28FX
 • Mfg. Part # :

  YBAV28FX
 • Mc-Mc Part # :

  BURYBAV28FX
 • UPC :

  78181046366
 • Customer Part # :

 • Std. Package Qty : 1
 • Availability: Call Local Branch

Copyright © 2019  McNaughton-McKay  All Rights Reserved.