CHS18B

BRAND : T&B®

TB CHS18B 125"" CLEAR PVC HEAT SHRINK ON 250'
CHS18B
 • Mfg. Part # :

  CHS18B
 • Mc-Mc Part # :

  TNBCHS18B
 • UPC :

  78621080295
 • Customer Part # :

 • Std. Package Qty : 1
 • Availability: Call Local Branch

Copyright © 2018  McNaughton-McKay  All Rights Reserved.