CHS14B

BRAND : T&B®

T&B® CHS14B .25"" CLEAR PVC HEAT SHRINK ON 250'
CHS14B
 • Mfg. Part # :

  CHS14B
 • Mc-Mc Part # :

  TBCOCHS14B
 • UPC :

  78621080306
 • Customer Part # :

 • Std. Package Qty : 1
 • Availability: Call Local Branch

Copyright © 2021  McNaughton-McKay  All Rights Reserved.